Special: (31 October 2012) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Apple ปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่

คงเป็นข่าวช็อคโลกเมื่อ Apple ประกาศเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่ โดย 2 คนที่ถูกไสหัวออกไปคือ Scott Forstall และ John Browett

แน่นอนคงเป็นข่าวช็อคสำหรับใครหลายคน เพราะ “นี่คือการเปลี่ยนแปลงจริง ๆ” เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงงานของหัวหน้าฝ่าย มี 2 คนโดนเด้ง แต่ก็ไม่ได้โปรโมทคนอื่นนอกจากเอางานให้คนเก่าเพิ่ม

Continue reading “Special: (31 October 2012) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Apple ปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่”

Advertisement
Special: (31 October 2012) จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Apple ปรับโครงสร้างองค์กรขนานใหญ่

Special: (5 ตุลาคม 2012) Goodbye Steve Jobs

วันที่ 5 ตุลาคม วันที่ข่าวทั่วโลกครึกโครมออกมาว่า Steve Jobs เสียชีวิต

นับเป็นข่าวสะเทือนขวัญของชาวโลกอีกวันหนึ่ง เพราะก่อนวันนี้เพียงวันเดียว คือวันที่ 4 ตุลาคม 2011 เป็นวันเปิดตัว iPhone 4S ซึ่งทำให้คนผิดหวังมากมายว่าจะเป็น iPhone 5 ที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่หมด แต่แล้ว ก็มีคนทึกทักเอาว่า iPhone 4S คือ iPhone 4 Steve Jobs

Continue reading “Special: (5 ตุลาคม 2012) Goodbye Steve Jobs”

Special: (5 ตุลาคม 2012) Goodbye Steve Jobs