#FirstMac ของผม

30-years-mac

ทำไมผมถึงอยากได้ Mac?

ก็ไม่รู้สินะ ~* Continue reading “#FirstMac ของผม”

Advertisement
#FirstMac ของผม

เขาชนไก่ นศท.ชาย ปี 3 ปีการศึกษา 2556 (เข้าต้นปี 2557)

Blog Entry มาเล่าประสบการณ์ + สปอยล์นิด ๆ ตามประสบการณ์ของตนเองในผลัดที่ 11 นะครับ

ก่อนเริ่ม โปรดทราบว่าเรื่องราวต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงตามได้แล้วแต่ความ(ไม่)เหมาะสม Continue reading “เขาชนไก่ นศท.ชาย ปี 3 ปีการศึกษา 2556 (เข้าต้นปี 2557)”

เขาชนไก่ นศท.ชาย ปี 3 ปีการศึกษา 2556 (เข้าต้นปี 2557)